Wentylacja przemysłowa Warszawa

Wentylacja do hal przemysłowych

Bezpieczeństwo pracowników i budynków

Obiekty przemysłowe to miejsce powstawania wielu zanieczyszczeń. Zawieszone w powietrzu gazy i pyły to zagrożenie dla zdrowia pracowników, jak i żywotności maszyn na halach produkcyjnych.

Zagrożenie przekroczeniem najwyższych Dopuszczalnych Stężeń to codzienność zakładów produkcyjnych, w których dochodzi do emisji pyłów, często toksycznych gazów oraz ciepła. Wentylacja przemysłowa wymaga uwzględnienia specyfiki procesów zachodzących w danym zakładzie i dostosowania do niej konstruowanego systemu wymiany powietrza.

Brak prawidłowej cyrkulacji to nie tylko niższy komfort użytkowania pomieszczenia przez pracowników, ale bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia narażonych na zatrucie lub pożar. Dobry system wentylacyjny to podstawa bezpiecznego użytkowania hal przemysłowych o najróżniejszych rozmiarach i charakterze.