KLIMATYZACJA MONTAŻ

Prawidłowa instalacja

Każdy montaż klimatyzacji musi być wykonywany przez wyspecjalizowanych instalatorów. Musimy pamiętać, iż tylko taki montaż klimatyzacji pozwoli nam na zachowanie gwarancji. Gdy zakupimy urządzenie w sieci, to żadna prawdziwa firma instalacyjna nie dam na gwarancji ze względu na nie wiadome pochodzenie urządzenia.